Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring for kunder i CABO AS

Denne personvernerklæringen gir informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger i CABO. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av CABO behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende typer av personopplysninger om våre kunder: Personalia (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse), innloggingsinformasjon på våre nettsider (brukernavn, passord mv.), navigasjonsopplysninger fra vår nettside (kjøpshistorikk, atferdsmønster o.l.)

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg. I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi bruker kjøpshistorikk og atferdsmønster på nettsiden til å gi anbefalinger og reklame som er tilpasset deg.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, stilling, telefon, e-postadresse mv. benyttes for å oppfylle avtalen med deg. Grunnlaget for denne behandlingen er kjøpsavtalen, jf. Personvernforordningens artikkel 6 (b). Opplysningene behandles også for å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post, telefon og SMS når du har samtykket til det. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykket fra deg, jf. Personvernforordningens artikkel 6 (a). Når du har samtykket til det, vil opplysninger om kjøpshistorikk og atferdsmønster brukes til tilpasset reklame. Grunnlaget for denne behandlingen er også samtykket fra deg, jf. Personvernforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med ditt kjøp. Vi bruker cookies på våre nettsider for å gi deg best mulig opplevelse, tilpasset dine behov. F.eks. for å huske påloggingsinformasjon og kjøpshistorikk, samt besøksstatistikk.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har fått i forbindelse med ditt kjøp lagres i 3,5 år. Opplysninger vi er forpliktet til å bevare etter bokføringsloven, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, GDPR og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du kan protestere mot behandling av personopplysninger, og be om begrensning av behandling. Ta først kontakt med vår personvernansvarlig dersom du mener at vi ikke overholder personvernreglene. Du kan også klage til Datatilsynet.

Personvernombud

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger etterleves i vår virksomhet.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll, og kryptering av sensitive opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke personopplysninger som er registrert, samt begjæring om innsyn, retting og sletting kan sendes til følgende adresser: CABO AS, cabo@cabo.no